Letecká fakulta Technickej Univerzity v Košiciach

Moodle
Systém Moodle patrí do tzv. e-learning sytémov, systémov elektronického vzdelávania, ktoré v poslednej dobe zaznamenávajú čoraz väčší rozmach. Jeho výhodou je výrazné zlepšenie a sprehľadnenie procesu výučby, hlavne však multimedializácia vyučovania a možnosť dištančného overenia vedomostí študenta. Na Moodle Leteckej fakulty nájdete rôzne kurzy a predmety vyučované na fakulte, ale tiež kurz Letecký špecialista, ktorý obsahuje moduly podľa predpisu Part-66, ktorý je zaväzným predpisom v rámci Európskej únie.
KA
Katedra avioniky (KA) zabezpečuje výučbu predmetov s orientáciou na letecké elektronické systémy. Študentom vytvára možnosti získať základnú orientáciu a rozšíriť si vedomosti z oblasti technológií využívaných na palubách moderných lietadiel. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa pracovníci katedry orientujú predovšetkým na riešenie úloh so zameraním na palubné elektronické a elektrické systémy, ale aj na transfér a využitie leteckých technológií do praktických technických riešení v iných oblastiach.
KLI
Katedra leteckého inžinierstva (KLI) zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej prípravy pozemného personálu v oblastiach teórie a konštrukcie lietadiel, leteckých motorov v súlade s požiadavkami medzinárodného leteckého predpisu PART 66, pozemného technického a prevádzkového zabezpečenia lietadiel a letiskového zabezpečenia lietania a praktickej prípravy pozemného personálu v uvedených oblastiach. KLI poskytuje vysokoškolské vzdelávanie strojárskych špecializácií vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
KLTP
Katedra leteckej technickej prípravy (KLTP) zabezpečuje výučbu základných, odborných a profilových predmetov pre technickú prípravu elektrotechnických a strojárskych špecializácií Leteckej fakulty vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. V leteckých špecializáciách poskytuje vzdelávanie v základných elektrotechnických predmetoch v súlade s medzinárodnými leteckými predpismi PART. Na katedre nájdete aj špecializované laboratóriá elektroniky, elektrotechniky, el. meraní, senzoriky, magnetometrie, diagnostiky, metalografie a mechanických skúšok.
KLP
KMLP
Internát
V objekte Leteckej fakulty sa nachádza aj Študentský domov Rampová 7, ktorý poskytuje ubytovanie jej študentom v rámci svojich kapacít. Ku vysokej škole patrí neodmysliteľne aj internátny život. ŠD Rampová 7 disponuje 300 lôžkami, systém ubytovania je bunkový – 1 bunka = dve dvojposteľové izby so štandardtným zariadením, WC, sprchovací kút , na každej izbe možnosť pripojenia na internet. Na internáte tiež nájdete TV miestnosť, spoločenskú miestnosť, posilňovňu, PC miestnosť a samozrejme kopec zábavy.
RC letka
Letecké RC modely sú niečím zvláštne. Majú veľa spoločného s reálnymi lietadlami. Každý kto lieta s RC modelmi prichádza do styku s nutnosťou rozširovať svoje obzory v mnohých oblastiach ako napríklad: práca s drevom, laminátom, kovmi, elektronikou, aerodynamika, meteorológia a samotná pilotáž modelov. Letecké modely sú preto určite aj správnou cestou ako sa prepracovať k skutočným lietadlám a vrtuľníkom. Zručnosti nadobudnuté v tomto hobby vám určite uľahčia vstup do sveta povolaní ako letecký technik, či inžinier alebo pilot. Navštívte RC Letku Košice.
Syndikovať obsah